آنچه پیوند میان زوجها را استحکام می بخشد

اخلاق و رعایت موازین اسلامی است

امام خامنه ای مدظله العالی