در صفحه عیادت مجازی از رهبری  وبگاه KHamenei.ir به خواندن خیل نظراتی که مردم درآن به رهبرشان عشق ورزیده اند مشغول بودم که بعضی از اشعار برایم بسیار جالب بود. این ها نمونه ای از عشق ورزی های دوست داران رهبری در قالب شعر است:

سی سال کسی تورا درین حال ندید

سی سال دگرجهان تو را خواهد دید

برخیز دوباره چون دماوند ، رشید

تا کور شود هر آنکه نتواند دید

حقا که تو از سلاسه ی فاطمه ای

با خنده ی خود به درد ما خاتمه ای

زیباترین از این نام ندیدم به جهان

(سید علی حسینی خامنه ای)

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

دل من غرق تماشای همین لبخندست

روی تختی و ولی باز لبت پر خندست

صبح دیدم که بلا دور شده، شکر خدا، رهبر من

مثل آن میر و علمدار به پا خواسته ای دلبر من

کور باد چشم حسودان و بخیلان از این رهبری ات

مثل مالک بشویم کاش فدای نفس حیدری ات

همه هر روزه بیایند به دیدار تو ای حضرت ماه

حسرت من شده یک بار ببینم رخت ای حضرت ماه

درمان که تو باشی همگی بیماریم

ما جمع فدایی شما بسیاریم

ما را به ملاقات شما گر خوانند

سر را به ملاقات شما می آریم....

جان ما را بگیرد آنکه خودش

حفظ کرده همیشه جانت را

 خبر رفتن اتاق عمل

کشته از صبح عاشقانت را

تو مسیحی و این دل شیدا

به هوایت همیشه مسلوب است

جان عالم فدای نامت! ما

نگرانیم، حالتان خوب است?

نذر کردم برای بهبودیت

اشکهای محرم و صفرم

سایه ات مستدام آقا جان

ای فدای تو مادر و پدرم

از دعاهای مردم ایران

دکترت گفت بهتری آقا

کوری چشم دشمنان حسود

تاهمیشه تو رهبری آقا 

تو همینقدر سالمی کافی ست

کور گشته ست چشم بدخواهان

عکس های به روی تختت گفت

چه قدر استواری آقا جان

بند بند از هم گسست این قلب طوفان دیده ام

روی تخت افتاده ای آقای باران دیده ام

نذر کردم دردهایت مال من باشد عزیز

دردهایت مال من...انگار درمان دیده ام

ازشبی که توبستری شده ای

همه ی اهل خانه گریانیم

باخودم فکرمیکنم آقا

ماچرا قدرتان نمیدانیم؟

همه ی بچه های هیئتمان

به فدای صدای خسته تان

جان ناقابل تمامی ما

نذری آن دل شکسته تان

خوب میدانم آه آقاجان

ازخواص قبیله دلسردید

گرگها درکمین مان هستند

زودتر سمت بیت برگردید.

ای که ریزد ز وجه تو حسنات

وی قیام و قعود تو برکات

کوری چشم دشمنان حسود

نذرآقا و «رهبرم» صلوات

مهدی به شفای نایب خود

یک سوره حمد کند قرائت

یا رب تو ز عمر ما بکاه و

بر عمر علی بکن زیادت

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم

در ره عشق جگر دارتر از صد مردیم

هرزمان یاد خمینی به سر ما افتد

دورسید علی خامنه ای میگردیم

فرمانده بمیرم که تو برتخت نباشی

مشغول مداوای بسی سخت نباشی

من حاضرم کفن پوش شوم لیک

حتی نفسی داخل این رخت نباشی

رهبرم بحق ساقی کوثر وجودت بی بلا باشد

سر و دستت علی گیرد نگهدارت خدا باش

کاش زودترببینیم همه

از طبیبان تو بی نیاز شدی

خودمانیم ولی آقا جان

با عرقچین چقدر ناز شدی

با خامنه ای کسی نگردد گمراه

او در شب فتنه می درخشد چون ماه

در هر نفسم برای او می خوانم

لا حول و لا قوة الا بالله

بر سر بالین تو حاضر شوم،

تا که بدانی که دلم سوخته،

از غم بیماری ات ای پیر مهر

جان و دل و سینه همه سوخته

با دل مشتاق ز امواج نور

کرده عیادت دلم از راه دور

سرور عالم به شفایت دهم

ختم سلام و صدقاتت دهم

«طائر» دل سوخته ای در کنار

می کندت عشق به سویت نثار

الحمدلله