سکه و طلا ارزون شد،

طلا اومده پایین ،

سرعت اینترنت خوب شده......

آقای روحانی تشکر !

 

دو-سه روزه کولرمونم دیگه صدا نمیده !!!