خواهرم

این یک مسئله شرعی است 

مانند حجابت به آن توجه کن :

نمایان بودن حجم مو از زیر چادر یا روسری و برجسته ساختن آن حرام است

امام/ بهجت / سیستانی / صافی/ مکارم

تکمیل مطلب در نظر دوست عزیز " ایوب عشق " در نظرات همین مطلب