پیامبر مهربانی ها(ص):

بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهترین باشد و من بهترین هستم از میان شما برای خانواده‌ام

من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 362.