صحبت کردن  عملی است که به نوعی راحت ترین و رایج ترین فعالیت هر شخصی در طول مدت زندگی او محسوب می شود. این امر هم مثل باقی کار ها دارای ظرافت هایی است که با توجه بیشتر به آنها، زندگی را برای خود و اطرافیانمان شیرین و لذت بخش تر، و دارای نتایج مفید و موثرتر خواهیم کرد.

خشنودی

تنها و تنها کافی است به برخی باید ها و نباید های جزئی، مانند نمونه های زیر دقت کنیم:

نگو: ببخشید که مزاحمتان شدم!
بگو: از اینکه وقتتان را در اختیار من گذاشتید متشکرم!
نگو: گرفتارم!
بگو: در فرصتى مناسب در کنار شما خواهم بود!
نگو: دروغ نگو!
بگو: راست میگی؟! راستی؟!
نگو: خدا بد نده!
بگو: خدا سلامتی بده!
نگو: قابل نداره!
بگو: هدیه اى است برای شما!
نگو: شکست خوردم!
بگو: تجربه کردم!
نگو: زشته!
بگو: قشنگ نیست!
نگو: بد نیستم!
بگو: خوبم!
نگو: به درد من نمی‌خوره!
بگو: مناسب من نیست!
نگو: چرا اذیت میکنى؟!
بگو: از این کار چه لذتی می‌بری؟
نگو: خسته نباشی!
بگو: شاد و پر انرژی باشی!
نگو: اینجانب!
بگو: من!
نگو: متنفرم!
بگو: دوست ندارم!
نگو: دشوار است!
بگو: آسان نیست!
نگو: در خدمتم!
بگو: بفرمایید!
نگو: جانم به لبم رسید!
بگو: خیلی راحت نبود!
نگو: به تو ربطی ندارد!
بگو: خودم حلش می‌کنم!

الحمدلله