برنامه غذایی

بفرمایید .......... تعارف نکنید ............... بفرمایید در خدمت باشیم 

هرچی دوست دارین سفارش بدین براتون بشکنم :)

* قورمه سبزی 

* فسنجون 

* شیش لیگ

* بوقلمون

خلاصه تعارف نکنید که ضرر می کنید و بعدا پشیمون میشید ، از ما گفتن

در ضمن پیش غذا و سالادم هست و توی انتخاب آزادین

دیگه آزادی ازین بیشتر ........................... نوش جونتون