شنیده بودم فرزندی برای خرید سیب به بازار رفته بود و مادر تاکید کرده بود که مراقب باش، سیب های کرم زده نخری، فرزند هم برای امتحان همه سیب ها رو گاز زد.

چند وقت پیش برای صبحانه بسته ای بیسکوییت خریدم، به یکی از همکارانم که بسیار رک و صریح صحبت می کند تعارف کردم و اتفاق زیر افتاد:

  بیسکوییت نخ دار 1   بیسکوییت نخ دار

احتمالا بعد از دیدن این تصاویر حدس زده اید که این همکار ما چه واکنشی داشته است...

من هم از تجربه این ماجرا استفاده کردم و تصمیم گرفتم برای این گونه موارد حتما از قبل از صحت آن اطمینان حاصل کنم. ولی باز هم نتیجه خوبی نداشت؛ برای مادرم کد شارژ فرستادم اما خیلی ناراحت شده بود که چرا کد استفاده شده به من داده ای؟

من فقط از صحت کد مطمئن شده بودم. مقصر کیست؟

الحمدلله