فتوشاپ

میگن مخترع فتوشاپ با دیدن این عکس، خودشو سوزوند!!

 پ.ن: 

حالت من :|

من دیگه هیچ حرفی واسه گفتن ندارم