ساندویج

و اینک ایرانی باز هم شگفتی آفرید و در صنایع غذایی به تولید نان های صنعتی مارمولیزه دست یافت.

گفتنی است این نوع نان به ثبت جهانی رسیده و مخترع این نان ویتامینه با رضایت کامل از فروش آن قصد احداث خط تولید محصولات جدیدی را تحت عنوان" نان مولک " دارد.

وی با اشاره به فروش چشم گیره اختراع خود در چند روز هفته اخیر ،نان مولک را طلوعی شگفت ناک زده در تولید ملی دانست و از سایر هم میهنان خود خواست که با الهام گرفتن از این محصول ، دست به تولید محصولات نوین زنند.

در پی این اختراع شگرف، وزارت صنایع و معادن، این مخترع ارزنده را کارآفرین برتر سال معرفی کرده و به وی به دلیل صادارات شونصد میلیاردی خود طی یک ماه گذشته، نشان " ابر صدور " اعطا نمود.

وی پس از دریافت نشان از دست رئیس جمهور ، از راه اندازی خط تولید محصول جدید و پروتوئینی خود خبر داد. جناب مخترع علت تولید این محصول را تحقیق چند سال یک تیم پزشکی عنوان کرد. این تیم علت نارسایی اخلاقی موجود در جامعه را کمبود پروتئین جانوری عنوان کرده بودند. محصول جدید  این تولید کننده نیز مطابق با همین کمبود در جامعه است. وی نام این محصول را "پرونان" معرفی کرد. پرونان از جانوری که حدود 60 درصد از وزنش پروتئین خالص است تهیه می شود.

ارزش غذایی این نان مغذی با یک وعده کباب شیشلیگ با ترشی و دوغ اعلا برابری می کند. محققان این کارخانه حشرات را غنی ترین دارنده این پروتئین دانست. که در این میان سوسک بهترین گزینه است.

والا با این نوناشون هم بهترین جمله پایانی

:) (: