امام صادق علیه السلام فرمودند:
«هر کس که یک روز در گرما روزه بگیرد و خیلى تشنه شود، خداى عزوجل، هزار فرشته را وکیل مى کند که دست به صورت او بکشند و او را مژده دهند و زمانى که افطار کند، خداى عزوجل مى فرماید: "چقدر خوشبو هستى . فرشتگانم! گواه باشید که من قطعاً او را آمرزیدم»
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

ماه مبارک و عظیم الشأن رمضان رو به همتون تبریک می گم ، انشالله روزه هاتون مقبول واقع بشه