ربیع

هستیم به لطف آل احمد مدیون    لبریز طراوت است دشت و هامون

در روزنهم ز ماه پر فیض ربیع    رفته به جهنم ابن سعد ملعون

*************

ایام ربیع است مکرر صلوات   بر فاطمه و احمد و حیدر صلوات

نابودی وهابیت و آل سعود          بر مهدی و بر آل پیمبر صلوات
 

**************
 

یا رب برسان گل پسر زهرا(س) را      بشنو صلوات و ربنای ما را

ایام تبرّی است ، دیگر برسان      نابودی صهیونیست و آمریکا را
 

***************
 

در ماه ربیع لطف و صفا میخواهیم      بر درد دل خویش دوا میخواهیم

در جشن امامت عزیزش مهدی    از مادر او کرببلا میخواهیم
 

***************
 

از غربت اسلام کند دل فریاد      یا رب بنما امت احمد را شاد

لطفی که ز شرّ فتنه ی غرب شود   سوریه و بحرین و فلسطین آزاد