مخواه مصلحت اندیش و منطقی باشم...

نمی شود به خدا
پای عشق در کار است

یا امام رضا(ع) دارم میام پابوسیت ، ولی خیلی دیر میگذره این چند روز مونده به موعد وصال،

خودت یه کاری کن، دلی که دیگه نمونده ولی نبض همین تکه های باقی، رضا رضاست.

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی