بیسواد

دوستان به زودی با مطالب خوبی در خدمتون خواهم بود، بخاطر تاخیر چند هفته ای عذر خواهی می کنم

مطلب مرتبط :

هیس منتقدان، کم سوادند حرف نمی زنند

الحمدلله