امام صادق (ع):

"پسران ، نعمت‏ اند و دختران خوبى !

خداوند، از نعمت‏ها سؤال مى ‏کند و به خوبى‏ ها پاداش مى‏ دهد ."

آنان که برای گیسوان پریشان دخترکان

شعرها سروده اند ؛ گمان نمی کنم هرگز

رقص چادر ت را در باد دیده باشند!...

"sahab"

 

 

 دلتنگی ابرها